The Bodhrán Buzz

Written on 03/08/2023
Ms.O'Callaghan

Táimid ag leanúint ar agahaidh le himeachtaí Seachtain na Gaeilge. Bhí ceardlann bodhrán inné ag rang 3 suas go dtí rang 6. Tháinig Robbie ó ‘The Bodhrán Buzz’ insteach chun ceardlann a chur ar siúl dúinn. Bhí Robbie ar fheabhas agus bhí lá hhiontach againn!

Yesterday, to continue with our Seachtain na Gaeilge events, children from 3rd to 6th class took part in a bodhrán workshop. Robbie from ‘The Bodhrán Buzz’ came to host a bodhrán session for us. Robbie was fantastic and we had a wonderful day!